Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Linux Specialist (Dutch Speakers ONLY)

Eingestellt von Templeton and Partners

Gesuchte Skills: Linux, Engineer, Perl, Mysql

Projektbeschreibung

3.TAKEN/WERKZAAMHEDEN (MAX.5)

- Het in beheer nemen van nieuwe Linux infrastructuur en het operationeel houden van de bestaande Linux infrastructuur en het doorvoeren van wijzigingen;
- Het oplossen van 3e lijns incidenten alsmede het troubleshooten en oplossen van prio1 incidenten en problems;
- Het bewaken van en rapporteren over de prestatiekenmerken van de Linux infrastructuur alsmede het monitoren en proactief beheren van Linux infrastructuur;
- Het coördineren en ondersteunen van projectvoorstellen en ondersteunen bij de implementatie van wijzigingsverzoeken;
- De kandidaat moet bereid zijn om consignatiediensten te draaien;

4. OPLEIDING (MAX. 2)

- RHCE certificering of minstens 4 jaar praktische en aantoonbare ervaring met Red Hat Enterprise Linux;
- HBO opleiding óf minsten 6 jaren ervaring op HBO niveau in een enterprise omgeving;

5. WERKERVARING (AANTAL JAREN)

- Minstens 6 jaar ervaring in een Enterprise infra-beheerorganisatie op het nivo van een senior Linux engineer in grote Linux infrastructuren gebaseerd op Red Hat Enterprise Linux (3 t/m 6);
- Ervaring met het beheer van Apache Webservers alsmede JBoss clusters en JBoss ON;
- Ervaring met High availability clustering (loadbalancing, LVS, heartbeat/keepalive) en van clustered filesystems: OCFS2, GFS;
- Ervaring met Proxy en reverse Proxy implementatie op basis van Squid en/of Apache;
- Ervaring met networking zaken Firewall/IpTables, Routers;

6. COMPETENTIES (MAX. 6)

- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift en kan deze mondeling duidelijk maken;
- plannen en organiseren. Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en de daarvoor benodigde acties, tijd en middelen om deze doelen te bereiken;
- samenwerkingsgericht. Onderkent gezamenlijke belangen, wisselt informatie uit en neemt initiatief tot samenwerking. Is een teamplayer;
- initiatiefnemend. Signaleert kansen en handelt hiernaar. Begint liever uit zichzelf dan passief afwachtend;
- analytisch. Kan snel en doelmatig probleemsituaties analyseren en daar vervolgens een duidelijke oplossing voor definiëren;
- verantwoordelijkheid. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden;

7. WENSEN (MAX. 4)

- Ervaring met monitoring- en procestooling zoals SCOM, Nagios, Centreon, Cacti, SCCM en Puppet;
- Ervaring met Red Hat Satellite Kickstart;
- Ervaring met LVM, RPM, PHP, Perl, Shell Scripting, MySQL, OpenLDAP, FTP, FTPS, NFS, DNS, Sendmail, Postfix, Squid;
- Ervaring met Hardenen/beveiligen van Linux infrastructuur;

CV MAX 5 PAGINA'S

INTAKES: 12 & 13 NOVEMBER (KANDIDAAT DIENT DAN OOK BESCHIKBAAR TE ZIJN)

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Rotterdam, Niederlande

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  12 months

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

Templeton and Partners

use Date;