Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Junior Data Center Engineer

Eingestellt von Harvey Nash BE

Gesuchte Skills: Engineering, Engineer, Ook, Oracle

Projektbeschreibung

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Engineer voor hetDC-ENGINEERING team

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Het DC-ENGINEERING team maakt deel uitvan het Datacenter Services team en werkt vanuit Netcenter 1 -Carlistraat 2 -1140 Evere

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Als Engineer in het Data Center Services team zijn dit jouw uitdagingen en taken:

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE"> st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> Werkdomeinzijn momenteel de Proximus Datacenters van Evere NC1, Machelen NC2 enMechelenNC3. Concreet werk je vanuit Evere NC1 waar onze burelen gevestigdzijn, metmogelijks verplaatsingen naar Machelen NC2 en Mechelen NC3.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">- st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> Engineeringvan aanvragen voor installatie, kablering, electriciteitsvoorziening of infrastructuurwerken zoals rackinstallaties, aanpassingen van koudegangen(cooling), installatie/aanpassingen van kabelgoten en aanverwante werkzaamheden binnen de datacenters.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE"> st#le="">- st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> Opvolging van leveringen, installaties, documentatie van de installaties,opvolgen vanaanvragen voor decomissioning, kwaliteits controle, opvolgen vanstoringen in 2delijn, planning, opvolging en supervisie (VCA certificaat) van decontractorsbelast met de uitvoering van deze taken.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">- st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Mogelijkedeelname op termijn aan een wachtdienst DRM (Disaster Recovery Manager)in eenwekelijkse beurtrol en dit om in geval van Datacenter Infrastructuur Incidenteneen informerende en coördinerende functie waar te nemen naar de klantenen de interne diensten toe.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">- st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Hetwerkdomein betreft zowel de interne klanten als het hosting en housingdomein.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">- st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Eenbelangrijk aandachtspunt zijn de korte oplevertijden naar de klantentoe.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">- st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Ondersteuning in 2de lijn van het dc-operations team die ineen 7/7 24/24 regimewerken.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">- st#le="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Inschakeling(training on the job) als engineer met de bedoeling om te evolueren naar een bijkomende ondersteunde functie op het vlak van de pre-engineering vandeaanvragen.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Pre-engineering st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE"> omvat de analyse van de klantaan vragen met hetinschatten van de impact op stroomverbruik, koeling, beschikbareruimte,toewijzing van racklocaties en dit alles vertalen naar een LEAD projectmet een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren taken naar deengineers toe.Zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de verschillende aanvragenonder debeschikbare engineers.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Engineering st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE"> omvat de opmaak van gedetailleerdekabelschema's en opstellenvan een stockbon voor de magazijnier die een lijst bevat met hetbenodigde materiaalvoor de installatie (bvb. van netwerk connectivitieit enstroomvoorziening)zodat deze door andere teams kunnen worden gerealiseerd (uitzonderlijkzal jedit ook eens zelf moeten doen). Stap-per-stap werkbevelen opmaken voordeverschillende uitvoerende contractors. Kwaliteitscontrole met evt.troubleshooten na uitvoering door derden.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Documentatie in een database NLYTE vande verschillende installaties met o.a. het actualiseren vanvloerplannen,documenteren van de systemen en kablering en stroomvoorzieningen.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Afsluiten van de administratie na hetbeëindigen van de werken.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Ten allen tijde de klant kunneninformeren over de status van zijn aanvraag.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Uurrooster st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">:

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">werkdag van 8 uur, minimum te onderbrekenmet 30 minuten pauze

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Werkuren te presteren tussen aanvang tenvroegste 07:30 en ten laatste 09:00, dus met eindtijd ten vroegste16:00 en tenlaatste 17:30.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Eigenschappen st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">: analytisch, flexibel, zowel teamplayer alsindividueel kunnen werken, project/procesmatig gericht, coach voor deinstallateurs, consultant voor de klanten. Leergierigheid ronddatacentertechnologie is belangrijk. Na een inwerkperiode (training onthe job)autonoom de verschillende toegewezen opdrachten individueel kunnenuitwerken.Team spirit is belangrijk om snel de job onder de knie te krijgen viadecollega engineers.

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">

st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">Kennis st#le="font-size: 10pt; font-family: "Comic Sans MS"; color: rgb(0, 32, 96);" lang="NL-BE">: talenkennis: moedertaal Nederlands of Fransmetwerkkennis van de andere landstaal en ook het Engels), een brede IThardwarekennis is nuttig (HP, Dell, Oracle, EMC², Brocade, Cisco,Juniper,F5 enveleanderen), netwerkstandaarden en kablering (LAN, SAN, TCP/IP, koper,glasvezel),precies in uitwerking van de projecten en hun documentatie, snel kunnenlerenwerken met de bedrijfstools en NLYTE als documentatietool en gekendesoftwarepakkettenzoals MS Office en Visio.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Brussel, Belgien

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

Harvey Nash BE