Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

GIS Expert / Functional Analyst (Zwijnaarde)

Eingestellt von Anankei

Gesuchte Skills: Ook, Jira

Projektbeschreibung

Je functie: Als GIS-expert ondersteun je het DOV-interne team bij het beheren en publiceren van de diverse datasets ten behoeve van interne en externe klanten. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten van de afdelingen, GDI-Vlaanderen en INSPIRE. Taken worden voornamelijk voor het bodemluik uitgevoerd maar worden zodanig gedocumenteerd dat ze dienstig zijn voor alle in DOV beheerde en ontsloten data.
Als functioneel analist ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van de functionele en niet-functionele vereisten voor de op te leveren oplossing voor de te vernieuwen en/of te ontwikkelen modules van DOV. Hierbij ga je kritisch te werk zodat enkel de werkelijke vereisten worden weerhouden en hou je ook rekening met het grotere geheel.
Je voert de analyseopdrachten zelfstandig uit in nauw overleg met interne productowner(s) die voor de verschillende modules aanspreekpunt vormen.
Je bewaakt de kwaliteit van de geleverde oplossingen in samenwerking met collega's en eindgebruikers.

Het betreft een opdracht van ongeveer 70 MD waarvan de prestaties te leveren zijn in de lokalen van DOV te Zwijnaarde. Ook kan overleg in Brussel noodzakelijk zijn, afhankelijk van deelonderwerp en/of de te analyseren module.

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) is een samenwerkingsverband binnen de Vlaamse Overheid, tussen het Departement LNE, het Departement MOW en de Vlaamse Milieumaatschappij dat sedert 1996 operationeel is en zich toelegt op het samen beheren en ontsluiten van data en informatie met betrekking tot de ondergrond en de bodem in Vlaanderen. Sedert 2011 is een vernieuwingstraject lopende om, via een omvangrijk meerjarenprogramma, tot een volledige vernieuwing van alle modules te komen, in casu voor het bodemluik moet aan de bodemdatabank worden verder gewerkt en een analysetraject worden opgestart worden om tijdig de gewenste applicaties in gebruik te kunnen nemen en/of data conform INSPIRE te ontsluiten (rekening houdend met status van door EU vooropgestelde dataspecificaties)
Daartoe zal je een rol opnemen in het DOV-ontwikkelteam dat volgens AGILE-methodologie aan het werk is in de lokalen van DOV te Zwijnaarde. Ook kan overleg in Brussel noodzakelijk zijn, afhankelijk van de te analyseren module.
o Deelnemen en/of input leveren voor de maandelijkse sprintreview waarin resultaten geëvalueerd worden en nieuwe planning wordt afgesproken conform prioriteiten die door DOV bepaald worden.
o Deelnemen en/of input leveren voor de tweewekelijkse sprintplanning
o Deelnemen en/of input leveren voor de dagelijkse stand-up met het volledige ontwikkelteam
Je profiel: Je hebt een opleiding op universitair niveau in een domein dat verwant is met de materie die in Databank Ondergrond Vlaanderen wordt beheerd (bodem, geologie, geotechniek, grondwater, …).
Je zet je eigen expertise in in het kader van de verdere uitbouw van de applicaties ter realisatie van het concept bestaande uit DOV-partneromgevingen, DOV-interne omgeving, DOV-publicatieomgeving.

Gewenste kennis en ervaring:
- Kennis van methodologie inzake functionele analyse en functioneel ontwerp
- Vertrouwd met Agile manier van werken: use cases kunnen vertalen naar user stories
- Vertrouwd met JIRA en Confluence
- Vertrouwd met Enterprise Architect
- Kennis van GIS
- Kennis van INSPIRE vereisten m.b.t. metadata, netwerkdiensten en dataspecificaties
- Kennis van organisatie en opdrachten van DOV

Gewenste persoonlijke bekwaamheden:
- Je bent communicatief sterk, flexibel en werkt graag in team. Dankzij je creatieve geest creëer je verrassende ideeën en vernieuwende concepten.
- Je bent analytisch ingesteld en sterk in synthese
- Je bent bereid om in teamverband te werken op basis van de principes van het Agile Manifesto.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Zwijnaarde, Belgien

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  IT Entwicklung

 • Skills:

  ook, jira

Anankei

use Date;