Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Team Manager Advies & Ontwikkeling - Regio Arnhem

Eingestellt von CC Group

Gesuchte Skills: Ook

Projektbeschreibung

Functieomschrijving
Plaats in de organisatie:

Onze organisatie is voortdurend in ontwikkeling naar een moderne overheidsorganisatie. Sinds dit jaar spreken we over drie domeinen, te weten Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. Het domein Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Advies en Ontwikkeling, ICT, KCC, Facilitaire dienstverlening en informatie en basisregistratie en geoinformatie (BGI). We werken aan integrale en kwalitatief hoogstaande advisering aan de interne klanten.
Rheden werkt samen met Arnhem en Renkum aan de oprichting van een gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie (IGUO). Het is de bedoeling dat een aantal onderdelen van Bedrijfsvoering in de komende jaren zullen worden ondergebracht in een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie. In de doorontwikkeling van de organisatie streven we naar een moderne flexibele netwerkorganisatie, die ook de vragen van de toekomst kan beantwoorden en in een passende verhouding met de samenleving staat.
Je neemt deel aan het managementoverleg en legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering. Het team advies en ontwikkeling kent twee teammanagers. De vacante functie heeft als aandachtgebieden en verantwoordelijkheid de vakgroep(en) financiën, informatiemanagement, basis- en geoinformatie. In verband met de benodigde extra aandacht voor de overgang van taken naar de IGUO kunnen de aandachtsgebieden nog wijzigen.

Hoofdtaken:

• Geeft leiding, coacht en stimuleert medewerkers.
• Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en ingezette capaciteit in relatie tot het vooraf gedefinieerde resultaat.
• Zorgt voor vertaling jaarplannen in operationele doelen en inzet van sturingsmiddelen.
• Is verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening.
• Vanuit de doorontwikkeling van de organisatie stimuleer je kwaliteitsverbetering in de dienstverlening en/of werkprocessen (P kopie dient aangeleverd te worden
• Recente en relevante leidinggevende ervaring minimaal 5 jaar, in een vergelijkbare functie binnen het vakgebied financiën; moet aantoonbaar zijn op de cv
• Recente en relevante kennis en ervaring met gemeentelijke financiën; moet aantoonbaar zijn op de cv
• Affiniteit met de vakgebieden financiën, informatiemanagement en basis- en geo informatie blijkend uit recente werkervaring; moet aantoonbaar zijn op de cv
• Recente kennis en ervaring met begeleiden van teams in veranderingsprocessen; moet aantoonbaar zijn in de cv

Kennis en vaardigheden:

• WO werk- en denkniveau, richting bedrijfseconomie of financiën
• Affiniteit met de vakgebieden financiën, informatiemanagement en basis en geo informatie
• Meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie
• Coaching en begeleiding bij veranderprocessen
• Recente kennis en ervaring (5 jaar) met gemeentelijke financiën
• Gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen

Competenties:

•Weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen.
•Is in staat in te spelen op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
•Is in staat in een team een opdracht uit te voeren. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.
•Komt gemaakte afspraken na en is in staat om de gevolgen te accepteren die voorvloeien uit het eigen handelen.
•Is in staat, indien zich problemen of kansen voordoen, het eigen gedrag te veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.
•Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.
•Is in staat om met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen te komen.
•Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
•Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband.
•Is in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
•Is in staat sturing te geven aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling en verdere ontwikkeling.
Arbeidsvoorwaarden
Startdatum: 1/3/2016
Verwachte einddatum: 28/2/2017
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 28/32 uur per week
Standplaats: Regio Arnhem
Aantal posities: 1
Sluitingsdatum vacature
Op deze vacature kun je reageren tot 3/2/2016 om 12:00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

•CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;
•Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;
•Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
•Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

•Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
•Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
•U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.
Locatieregio Arnhem
ContactpersoonAfdeling Resource Management
T:

Projektdetails

  • Einsatzort:

    Niederlande

  • Projektbeginn:

    asap

  • Projektdauer:

    Keine Angabe

  • Vertragsart:

    Contract

  • Berufserfahrung:

    Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

  • Kategorie:

    IT Entwicklung

  • Skills:

    ook

CC Group

use Date;