Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Project Architect - Apeldoorn

Eingestellt von CC Group

Gesuchte Skills: Design, Ook

Projektbeschreibung

Project Architect

Nieuw

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: 19/9/2016
Einddatum: 1/11/2016
Inzet: 32
Standplaats: Apeldoorn
Aantal posities: 1

Wat ga je doen?

Omschrijving opdracht waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Voor het opstellen van een Solution Architectuur (SA) alsmede het technisch ontwerp, ten behoeve van het project IT Tool 4IT - Servicenow en Snow - is een Architect noodzakelijk. Per aandachtsgebied (deelproject) dient een technisch ontwerp t.b.v. de integratie en/of implementatie te worden gemaakt.

IT Tool 4 IT is de voorlopige werktitel voor een programma/project met daarin de volgende deelprojecten; Dienstenmonitoring, Servicemanagement, Security en Software Asset Management (licentiemanagement).

In de SA moet de technische integratie met de Kadaster infrastructuur van een op cloud technologie gebaseerde dienst (applicatie) worden uitgewerkt. Daarnaast wordt gevraagd om de interne en externe technische verbindingen tussen verschillende applicaties te beschrijven. Hierbij is het uitgangspunt dat informatiestromen tussen de applicaties zoveel mogelijk geautomatiseerd plaatsvindt. Enige kennis van de werking van IAM en Information Security Management is noodzakelijk.

Aard van de taken:
X uitvoerend
X adviserend
X coördinerend

Wie zoeken wij?

Eisen te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):
Specifieke vereiste expertise gezochte solution architect voor Landregistratie en Geografie:
• Aantoonbare ontwerp en advies ervaring (bv. roadmaps, high level designs, technische architectuur design, solution definition, project management, risk management);
• Ervaring met gebruik en toepassing van relevante (inter)nationale standaarden inzake de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA);
• Ervaring met het opstellen van architecturen voor shared service oplossingen;.
• Overzicht en kennis van beschikbare generieke oplossingen voor datamanagement en ontsluiting;
• Zowel conceptueel als pragmastisch afwegen van (on)mogelijkheden.
Voorkeur te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):

Algemene vereiste expertise als Architect:
Architectuur skills:
• Vermogen om zakelijke problemen, wensen en opportunities van de klant te doorgronden en om een oplossing te ontwerpen die deze zaken adequaat adresseert;
• In staat om een team van stakeholders te engageren en te begeleiden bij het formuleren en beschrijven van modellen, standaarden en requirements;
• In staat om architectuur design, bouw en implementatie te leiden en verantwoording te nemen voor (technische) kwaliteit van business unit IT gebaseerde oplossingen;
• Begrijpen en kunnen toepassen van modelleer-tools en -technieken;
• Goed op de hoogte van architectuurmethodes in het algemeen en in het bijzonder de ITSA methode;
• Toe kunnen passen van geschikte methodes en subject matter expertise om complexe zakelijke vraagstukken op te kunnen lossen;
• Toe kunnen passen van diverse informatieverzamelmethoden (in-depth interviews, focus groups, workshops, etc.) en resources (markt-, economische-, concurrentieanalyse).

Business skills:
• Kunnen identificeren welke risico's en uitdagingen de oplossing oplevert, gebaseerd op ervaring opgedaan met andere architectuurtrajecten en in het bijzonder met de implementatie van SIAM;
• Algemene bruikbare kennis over passende technische en operationele oplossingen t.b.v. integratie tussen verschillende Servicemanagement en monitoring tools
• Algemene kennis over hoe een industrie of bedrijfstak gebruik maakt van IT gebaseerde oplossingen bijvoorbeeld op basis van technologie standaarden, de-facto standaarden, (software)pakketten of bedrijfsspecifieke referentiearchitecturen;
• Begrijpt het belang van het representeren van de waarde van IT oplossingen in business terminologie.

Technische skills:
• Diepe IT kennis op specifieke gebieden;
• Algemene brede kennis van technische ontwikkelingen en mogelijkheden;
• Diepgaande kennis van zakelijke en/of technische standaarden op het gebied van SIAM, zoals IT4IT en COBIT5 of best practices en het vermogen om deze kennis, indien relevant, te gebruiken bij het specificeren van oplossingen.
• Diepgaande kennis van integratiepatronen voor SIAM cloudoplossingen en de integratie daarvan in het IT (business) landschap, rekening houdend met bestaand integratiepatronen voor andere toepassingen.

Project skills:
• Vaardigheid om gangbare methodes en processen te gebruiken om planning, kosten en resources te kunnen begroten en evalueren en af te stemmen op concrete projectdoelstellingen;
• Succesvol kunnen werken in teamverband, op kunnen treden als teambuilder en teamleider.

Te gebruiken methoden, technieken, tools, etc.:
Het kadaster, Novius framework, Agile aanpak

Korte omschrijving van het project / afdeling:
Voor het borgen van kwaliteit, beveiliging en continuïteit van de diensten en informatiesystemen van het Kadaster is het voeren van regie hierop noodzakelijk. De huidige IT tooling om dit te kunnen doen, sluit zowel functioneel als technisch niet meer aan. Daarnaast voorziet de huidige tooling onvoldoende in het efficiënt en accuraat uitvoeren van software asset management en licentie beheer . Het is van groot belang dat Directie IT beschikt over IT tooling die dit ondersteunt.

Het project IT Tool 4IT realiseert:
a. De implementatie van tooling waardoor Kadaster IT integraal in control is over de keten van eigen diensten, het geoutsourcete datacenter en overige diensten.
b. Waarbij oude tooling wordt uitgefaseerd
c. En ketensamenhang is geborgd.

De tooling, IT Tooling 4IT genaamd, heeft betrekking op 4 aspecten, namelijk tooling voor diensten monitoring, voor service management, voor het waarborgen van security en voor het beheer van licenties en IT assets.

Wie zijn wij?

De CC in onze naam is afgeleid van het begrip 'carbon copy'. Transparantie in de dienstverlening, een flexibele vertaling van uw vraag, persoonlijke interactie, een 'one-stop-shop' voor uw IT-oplossingen: wij zijn ambitieus in het bieden van kwaliteit.
Wij houden ons bezig met eigen projecten en detachering binnen de ICT.

Onze missie is om de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten te helpen realiseren door geïntegreerde systemen te ontwikkelen, die direct inzetbaar zijn, voldoen aan de verwachtingen en lang mee gaan, zodat de klant een degelijke "return on InvestmenT" ervaart.

Sluitingsdatum vacature

•Op deze vacature kun je reageren tot 14/9/2016 om 12:00 uur.
CV stuur je door in Word-formaat in de taal van de aanvraag
Een motivatie stuur je geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en functie-eisen
Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
Tarief is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van de kandidaten, graag zo scherp mogelijk aanbieden.

N.B.

Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Locatie

Apeldoorn

Contactpersoon

Afdeling Resource Management

T:

E:

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Apeldoorn, Niederlande

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  IT Entwicklung, Medien/Design

 • Skills:

  design, ook

CC Group

use Date;