Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Project Architect

Eingestellt von E-Resourcing Limited

Gesuchte Skills: Support, Spring, Ook, Client

Projektbeschreibung

For our client a major in utilities we are looking for a Project Architect.

Jobdescription:

Voor elk project werkt de Project Architect nauw samen met de business requestor, domein experten en project manager teneinde end to end oplossingen te definiëren.
Hoofdverantwoordelijkheden:
Je begrijpt en analyseert businessnoden en je durft ze ook in vraag stellen
Je werkt, in nauwe samenwerking met de ITS delivery teams, de end to end architectuur een oplossing uit, rekening houdend met de business (functionele) en operationele (niet functionele) behoeften
Je verzamelt en evalueert de schattingen in nauwe samenwerking met de delivery domeinen
Je ondersteunt het solution development, de testing en de implementatie
De project architect bouwt aan de oplossingen voor de toekomst !
Secondaire activiteiten:
Je maakt een eerste evaluatie op van de business request, je bepaalt een mogelijke oplossing alsook eerste kostenraming (intake process)
Je begrijpt de businessnoden teneinde de aanvrager te kunnen helpen bij het formuleren van zijn behoeften
Indien nodig spring je in bij andere project architecten en je deelt jouw ervaring tijdens specifieke fora.
Je ondersteunt de test managers bij het definiëren van de testing strategie en scenario's
Je neemt deel aan het uitwerken van de "roadmap" in samenwerking met "enterprise" architecten en domeinarchitecten
Profiel
Je bent Ingenieur in Telecommunicatie/IT of gelijkwaardig door ervaring
Je bent vertrouwd met de architectuur van de applicatie in BSS/OSS
Je hebt sterke analytische vaardigheden
Je bent open minded en creatief
Je bent resultaat georiënteerd
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Je bent in staat te onderhandelen om conflicten op te lossen en tot een beslissing te komen
Je hebt een zeer goede kennis van Frans, Nederlands en Engels zowel schriftelijk als mondeling.

Fonction : Project Architect (ITS/OSS)
Pour chaque projet, le Project Architect travaille en étroite collaboration avec le demandeur (Business), les experts domaines et le project manager pour définir l'architecture de la solution de bout en bout.
Responsabilités principales:
Comprendre, analyser et challenger les besoins de l'entreprise.
Elaborer l'architecture de la solution de bout en bout en étroite collaboration avec les équipes ITS en charge du développement, sur base des exigences d'entreprise (fonctionnelles) et opérationnelles (non fonctionnelles).
Collecter & évaluer les estimations en étroite collaboration avec les delivery domains.
Assurer le support lors du développement, des tests et de l'implémentation.
Le project architect construit les solutions du futur !
Activités secondaires:
Réaliser la première évaluation de la demande Business et déterminer une première solution ainsi que les coûts (processus d'intake)
Comprendre les besoins du business afin d'être en mesure d'aider le demandeur à formuler ses exigences
Aider les autres project architects et partager votre expérience lors de sessions spécifiques
Soutenir les test managers afin de définir la stratégie & les scénarios de testing
Participer à l'élaboration des roadmaps en collaboration avec les entreprise architectes et les domaine architectes
Profil
Ingénieur en télécommunication / IT ou expérience équivalente
Etre familier avec l'architecture de l'application dans BSS/OSS
Très bonnes compétences analytiques
Esprit ouvert et créatif
Orienté résultats
Excellente habiletés de communication
Capable de négocier afin de résoudre les conflicts et d'aboutir à des décisions
Une trés bonne connaissance écrite et orale du français, du néerlandais et de anglais est nécessaire.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Brussel,

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

E-Resourcing Limited

use Date;