Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Informatie Manager

Eingestellt von CC Group

Gesuchte Skills: Ook, Prince2

Projektbeschreibung

Functieomschrijving
Als Informatie Manager binnen de gemeente Lelystad ben je de verbinder tussen de vak afdelingen en ICT. Je begrijpt de werkwijze van de gemeente en de daarmee samenhangende processen als geen ander en kan deze op heldere en duidelijke wijze vertalen naar ontwikkelingen en innovaties. Als Informatie Manager wordt van je verwacht dat je de inhoud en uitvoering van deze functie snel weet vorm te geven. Je bent een expert op het gebied van het professionaliseren van informatiestromen in complexe omgevingen zoals die van de gemeente Lelystad. De taak van de Informatie Manager is ervoor te zorgen dat informatiestromen in de organisatie en tussen ketenpartners (nog) beter verlopen. ICT kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar is geen doel op zich.
Op natuurlijke wijze verbindt je daarbij mensen, processen en systemen binnen de gehele organisatie en weet je collega's te motiveren om gewenste en noodzakelijke (ICT) vernieuwingen vol enthousiasme te ondersteunen. Je hebt contact met alle belanghebbenden zoals afdelingshoofden, teamleiders, gebruikers, maar ook het bestuur, controllers, projectleiders, externe partijen, security en privacy officer(s), branche verenigingen, belangengroepen en landelijke overlegstructuren in relatie tot informatiemanagement en de gemeente.

Je draagt bij aan de ontwikkeling van het gemeentelijke informatiebeleid en bent informatie-adviseur voor het bestuur en management van de gemeente Lelystad.
Je draagt er aan bij dat het gemeentelijke informatiebeleid aansluit op het steeds algemener wordende informatiebeleid van de afzonderlijke afdelingen en coördineert de samenhang. Daarnaast zorg je voor een goede afstemming op de gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen.
Je ondersteunt de organisatie bij de positionering en explicitering van de informatievoorzieningsvragen. Je helpt deze vragen te vertalen naar concrete projectvoorstellen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het strategisch informatieplan (STIP), zoals het werken onder architectuur.
Je werkt voor een groot deel aan de realisatie van (innovatie-)projecten en programma's, waarbij je tevens in staat bent om verbindingen te leggen tussen projecten, programma's en ontwikkelingen.
Je draagt bij aan het tactisch inrichten van de regie op functioneel applicatie beheer. Hierbij fungeer je als één van de aanjagers om functioneel beheerders zoveel mogelijk samen te laten werken en bij elkaar te brengen, zodat er organisatie brede regie en overzicht ontstaat op het gebied van functioneel applicatie beheer. Spreekt daarbij de taal van hoger en middenmanagement, maar kan ook zeker sparren op het operationele niveau van de functioneel beheerder.
Je draagt mede zorg voor passende dienstverleningsovereenkomsten met ICT-dienstverleners.

Beeld van taken:
Om een beeld te geven van de taken waar wij aan werken en jouw hulp graag bij willen inzetten:
STIP 2016-2020
Open Data/Big Data/Open Overheid
Gegevens Management
eHerkenning
Samenwerking(en)

Functie-eisen
Je beschikt over een HBO/Academisch werk- en denkniveau en bezit ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement en ICT ontwikkelingen binnen complexe organisaties.
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring [ in de afgelopen 8 jaar ] met Informatie Management [ architectuur en informatie stromen ]
Je snapt de wereld van informatiemanagement en voelt aan wat de gemeentelijke organisatie vraagt en nodig heeft.
Het werken met projectmanagement, Prince2, en procesmanagement volgens de ITIL, ASL en BiSL methodieken gaat je goed af.
Naast goede contactuele eigenschappen heb je een sterk analytisch vermogen, ben je oplossing- en resultaatgericht , proactief en enthousiasmerend.
Het schakelen op verschillende niveaus gaat je door je uitstekende communicatieve vaardigheden goed af en je hebt het vermogen om te verbinden en draagvlak te creëren.
Je bent gewend om initiatief te nemen, je proactief op te stellen en besluitvaardig te zijn.
Ervaring met informatie-architectuur is een pre.

Arbeidsvoorwaarden
Startdatum: 2 mei 2016
Verwachte einddatum: 30 november 2016
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Standplaats: Lelystad
Aantal posities: 1

Sluitingsdatum vacature
Op deze vacature kun je reageren tot woensdag 30 maart 2016 om 15.00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;
Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;
Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
N.B.

Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Lelystad, Niederlande

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  IT Entwicklung, Organisation/Management

 • Skills:

  ook, prince2

CC Group