Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Informatie Architect - Utrecht

Eingestellt von CC Group

Gesuchte Skills: Ook

Projektbeschreibung

Informatie Architect

Nieuw

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: Zsm
Einddatum: 31/12/2016
Inzet: 36
Standplaats: Utrecht
Aantal posities: 1

Wat ga je doen?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. De huidige procesinrichting verschilt echter sterk, niet alleen divisie-overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:
• Moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico's eerder worden gesignaleerd.
• Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.
• Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.
• Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.

Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie.
Eén van die projecten, het project Concern Architectuur, betreft het actualiseren en onderhouden van de Concern Architectuur van de NVWA en het vanuit die architectuur ondersteunen van het programma en projecten bij het toepassen van de in de architectuur vervatte kaders, richtlijnen en principes. In de integratieplaats van het Programma, de Maakplaats, worden de producten uit de projecten door middel van de Agile ontwikkelwijze SCRUM samengebracht en geïntegreerd op het gebied van zowel proces, inrichting en ICT-ondersteuning.

Eind 2015 is het transitieplan (ook wel 'maakagenda') opgesteld onder leiding van de lead architect Maakplaats. Het transitieplan is in overleg met de stuurgroep, de IM-board, tot stand gekomen en vormt het uitgangspunt voor de prioriteitstelling en opstarten van maaktrajecten in de Maakplaats. Deze 'maakagenda' wordt elke drie tot zes maanden herijkt op basis van nieuwe informatie.

Functieomschrijving
De (schaduw) lead architect is vanuit het project Concern Architectuur verantwoordelijk voor de bewaking van de samenhang tussen de producten die de maakplaats oplevert. Daarnaast treedt hij/zij op als (overall) product owner voor de maakteams die de bedrijfsprocessen (samengevat in procesflows) modelleren. Hij/zij prioriteert op hoofdlijnen waarbij het transitieplan leidend is. Het prioriteren binnen deelonderwerpen geschiedt door de deelproduct owner van de betreffende procesflow. De (schaduw) lead architect staat in zijn/haar rol als product owner onder directe aansturing van de lead architect. Daarnaast is de (schaduw) lead architect de liaison tussen project CA en de Maakplaats.

Bij afwezigheid van de lead architect Maakplaats vervangt hij/zij deze. Tevens adviseert hij/zij de lead architect Maakplaats over onder meer verdere verbetering van de architectuur op gebieden van business- en informatie(voorzienings)architectuur en ontwerp, gegevensarchitectuur en managementinformatie. Hij/zij adviseert over en bewaakt de verdeling van het werk van de verschillende maakteams (roadmaps), en helpt de maakteams om de producten in het gewenste tempo uit te voeren.

Werkzaamheden:

• Vervangen van de lead architect Maakplaats bij diens afwezigheid;
• Adviseren van de lead architect Maakplaats (LA) en programmamanager over planning en prioriteitstelling;
• Op- en bijstellen van transitieplannen en scenario's in overleg met de lead architect Maakplaats;
• Overleggen met lijnorganisatie over inzet voor het programma (alleen bij afwezigheid LA);
• Overleggen met (deel)productowner(s) over roadmaps, prioriteitstelling en inhoudelijke vraagstukken;
• Aangeven van prioriteiten voor het uitwerken van (delen van) de concern architectuur van de NVWA, voornamelijk de business- en informatie(voorzienings)architectuur en ontwerp, gegevensarchitectuur voor een datawarehouse of dashboard ontwerp voor het management;
• Uitwerken van architectuurvraagstukken op verzoek van lead architect;
• Ondersteunen van projecten, programma, Maakplaats en lijnorganisatie bij het toepassen van architectuur;
• Toetsen op de mate waarin concern architectuur gevolgd is, en oplossingsrichtingen aanreiken daar waar dat niet het geval is;
• Aanbevelingen formuleren voor verdere verbetering van de concern- en solutionarchitectuur;
• Fungeren als sparringspartner voor de leden van het projectteam concern architectuur, analisten uit de verdiepingsteams, deelproductowners en programmateam.

Wie zoeken wij?

Eisen:

• WO werk - en denkniveau;
• Ervaring met het opstellen en uitwerken van business-, informatie- en enterprise architecturen bij onderdelen van de Rijksoverheid/ Rijksinspecties;
• Aantoonbare ervaring met het werken in een architectuurtool die Archimate als conventie volgt;
• Kennis van/ ervaring met regelgestuurde systemen en/of zaakgericht werken;
• Kennis van/ ervaring met werken in grote SCRUM trajecten;
• Kennis van/ ervaring met gegevensmodellen (ERD/UML/objectoriented) en gegevenshuishouding (governance);
• 10 jaar ervaring op het raakvlak business- en informatiearchitectuur;
• Kennis van/ ervaring met Blueriq en inspectiewerk zijn een pré.

Competenties:

• Sterke adviesvaardigheden
• Communicatief sterk
• Pro-actief
• Overtuigingskracht
• Empatisch (andermans standpunt kunnen begrijpen)
• Analytisch
• Kritisch als het moet
• Georganiseerd, systematisch en ordelijk
• Zelfstandig
• Stressbestendig
• Creatief /innovatief
• Abstractievermogen

Curriculum Vitae (CV):

Een curriculum vitae waarin duidelijk de kennis en werkervaring wordt aangetoond zoals in de functie-eisen is beschreven wordt vereist. Per competentie is beschreven in een voorval uit een eerder project hoe kandidaat dit invult. Het CV is maximaal vijf (5) pagina's lang en is geschreven in de Nederlandse taal.

Wie zijn wij?

De CC in onze naam is afgeleid van het begrip 'carbon copy'. Transparantie in de dienstverlening, een flexibele vertaling van uw vraag, persoonlijke interactie, een 'one-stop-shop' voor uw IT-oplossingen: wij zijn ambitieus in het bieden van kwaliteit.
Wij houden ons bezig met eigen projecten en detachering binnen de ICT.

Onze missie is om de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten te helpen realiseren door geïntegreerde systemen te ontwikkelen, die direct inzetbaar zijn, voldoen aan de verwachtingen en lang mee gaan, zodat de klant een degelijke "return on InvestmenT" ervaart.

Sluitingsdatum vacature

•Op deze vacature kun je reageren tot 20/7/2016 om 12:00 uur.
CV stuur je door in Word-formaat in de taal van de aanvraag
Een motivatie stuur je geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegeaan op de aansluiting op de opdracht en functie-eisen
Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
Tarief is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van de kandidaten, graag zo scherp mogelijk aanbieden.

N.B.

Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Locatie

Utrecht

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Utrecht, Niederlande

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  IT Entwicklung

 • Skills:

  ook

CC Group