Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Implementatiemanager Informatiebeheer

Eingestellt von CC Group

Gesuchte Skills: Ook

Projektbeschreibung

Arbeidsvoorwaarden
Startdatum: 9 mei 2016
Verwachte einddatum: 31 december 2016
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur
Standplaats: Utrecht
Aantal posities: 2

Wat ga je doen?
De opdracht
Als 'implementatiemanager informatiebeheer' ga je in gesprek met alle organisatie onderdelen om de kennisbehoefte op het gebied van digitaal informatie- en archiefbeheer te inventariseren. Je eerste aanspreekpunten hiertoe zijn de Integraal Resultaatverantwoordelijk Managers (IRM-ers) en de Informatie- en Procesmanagers (IPM-ers) per OO. Nadat je per OO deze behoefte in kaart hebt gebracht ondersteun je de organisatie onderdelen met het opstellen van hun eigen specifieke actieplannen op het gebied van opleiding en bewustwording (als onderdeel van het Informatiebeheerplan per OO: een jaarlijks pijlerdocument in de Utrechtse kwaliteit cyclus).
De hierboven beschreven inventarisatie en planvorming per OO geeft input voor de opleidingsactiviteiten welke dit jaar centraal vanuit het KKCD moeten worden ondernomen en ook de komende jaren. Hiertoe maak je tevens een actieplan (inhoud en planning), dat als input dient voor de jaarplannen het Team kwaliteit / KKCD.

Plek in de organisatie
Interne Bedrijven, Informatievoorzieningen, Team Kwaliteit / Kennis en Kwaliteit Centrum voor Documentaire Informatie (KKCD)
Het KKCD is een adviesteam op het gebied van (digitaal) informatiebeheer en heeft de volgende taken:

Kennis beschikbaar stellen
Vragen beantwoorden en advies geven
Monitoring
Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
Tarief is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van de kandidaten, graag zo scherp mogelijk aanbieden.
N.B.

Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Locatie
Utrecht
Contactpersoon
Afdeling Resource Management
T:
E:

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Utrecht, Niederlande

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  IT Entwicklung

 • Skills:

  ook

CC Group

use Date;