Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Implementatiemanager

Eingestellt von CC Group

Projektbeschreibung

De Implementatiemanager maakt deel uit van het programmateam "Vernieuwing DigiJust 2015" en wordt ingezet bij het realiseren van de implementatie van het doorontwikkelde DMS DigiJust, en de eventuele vervolg implementaties binnen V&J. Je werkt daarbij op vertrouwensbasis zeer nauw samen met de "implementatiemanager content". De focus van de implementatiemanager ligt op de teamwerking en het proces van de implementatie. De rol van de "implementatiemanager content" ligt daarbij juist meer op de inhoudelijke uitwerking en toepassing van implementatietechnieken en opleidingen.

In de reeds gekozen strategie en het uitgewerkt implementatieplan wordt ingezet op de uitvoering door inzet vanuit het Dienstencentrum waarbij de implementatie manager als meewerkend voorman de richting geeft en samen met de "implementatie manager content" en de teamleden het plan uitvoert. Daarbij is een menselijke aansturing en dienstbare instelling gewenst. Er wordt hiermee een effici?nte, beheersbare en onder tijdsdruk geplande BIG-Bang implementatie van het nieuwe DigiJust bij de huidige circa 3.000 gebruikers doorgevoerd.

Samenwerken binnen het programmateam is op basis van de agile projectaanpak. Daarbij is het van groot belang dat de implementatiemanager kan omgaan met een hoge tijdsdruk, de complexe samenhangen in het programma en de onderlinge afhankelijkheden tussen deel projecten waarvan het implementatietraject afhankelijk is.

Goede onderlinge contacten en verbindend vermogen met o.a. de programmamanager, de producteigenaar en de deelprojectleiders Digitaal Duurzaam Archiveren, Realisatie, Migratie, Opleidingen, Communicatie, Externe partijen, Management dienstencentrum en Medewerkers dienstencentrum zijn essentieel. Daarbij is de kennis van en bestaande ervaring over de gebruikersorganisatie noodzakelijk om het implementatieplan tot uitvoer te kunnen brengen.

De implementatiemanager staat garant voor een goede afstemming tussen de programmaorganisatie, de ICT dienstverlener, het dienstencentrum en de gebruikersorganisatie. Dit naast het organiseren, plannen, co?rdineren, bewaken en begeleiden van specialisten tijdens het gehele implementatietraject.

Primair: Het Dienstencentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147 te Den Haag. Secundair: Buiten locaties VenJ o.a., SSC-ICT Haaglanden, SSC-I, taakorganisaties.

Programma-informatie Het Dienstencentrum zoekt een ervaren implementatiemanager voor het ICT- en veranderingsprogramma Digitaal werken VenJ 2015.
Programma-informatie De applicatie DigiJust draagt bij aan digitaal werken binnen VenJ en stelt de VenJ-medewerker in staat alle formele correspondentie (onder andere burgerbrieven, Kamervragen, (beleids)nota's, agenda's en verslagen) digitaal en vanaf iedere locatie binnen het bestuursdepartement en aangesloten taakorganisaties te bewerken en te behandelen. Rondom de realisatie van DigiJust spelen een aantal ontwikkelingen, die om een programmatische aanpak vragen. Deze hebben te maken met de opvolging van aanbevelingen uit een informatieanalyse die recent heeft plaatsgevonden, en een aantal lange termijn doelstellingen rond documentaire informatievoorziening, archivering en de eis om geheel digitaal te werken in 2015 (kerndepartement) en 2017 (volledig ministerie). De uitvoering van het programma is belegd binnen het Dienstencentrum van het pSG-cluster en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met SSC-ICT Haaglanden, vestiging Zoetermeer.

Rol in de organisatie Het Dienstencentrum van het Bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het effici?nt en effectief organiseren van de ICT-, huisvesting, facilitaire dienstverlening en documentaire Informatievoorziening. Dit centrum ondersteunt het bedrijfsproces van het bestuursdepartement met professionele en flexibele diensten op het terrein van facility management, huisvesting, documentaire informatievoorziening en ICT. Het Dienstencentrum inventariseert de behoefte aan dienstverlening, bundelt de vraag en zorgt namens de opdrachtgevers voor een duidelijke en eenduidige aansturing van uitvoeringsorganisaties. De eenheid werkt volgens een regie/productiemodel en bestaat momenteel uit de clusters Klantadvies-Aantoonbare ervaring als adviseur waarbij gewerkt is aan complexe vraagstukken op het kruisvlak van ICT en toepassing in relatie tot digitaal werken en projectmatige realisatie van vernieuwing bedrijfsvoering; -Ruime werkervaring binnen de Rijksoverheid en het gevoel voor het werken binnen een complexe bestuurlijke omgeving, waarbij gemakkelijk geschakeld kan worden tussen operationeel, tactisch en strategisch managementniveau;

Ruime ervaring met veranderingsprogramma's binnen de overheid; -Ervaring met het opstellen van beleidsplannen.

OVERIGE WENSEN
Kennis van Prince II; Kennis van digitaal werken in een documentair management systeem. (bij VenJ een pre); -Kennis van het digitaal werken en de implementatie daarvan (bij VenJ is een pre); -Kennis van en ervaring met relevante methoden en technieken, waaronder, MS Project, Exel, etc.

Arbeidsvoorwaarden
Startdatum: 10 augustus 2015
Verwachte einddatum: 31 december 2016
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Standplaats: Den Haag
Aantal posities: 1

Interesse?
Dan ontvangen we graag de volgende gegevens:

Meest recente cv, in word formaat, in het Nederlands
Goede motivatie, gericht op de aanvraag, waarin duidelijk naar voren komt, dat aan de gestelde eisen kan worden voldaan
Beschikbaarheid
Vakantieplannen
Tariefindicatie

Op deze vacature kun je reageren tot maandag 3 augustus om 12:00 uur

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Den Haag, Niederlande

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  Sonstiges

CC Group

use Date;