Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Enterprise Architect Eindhoven (Eindhoven)

Eingestellt von Anankei

Gesuchte Skills: Support, Xslt, Erp

Projektbeschreibung

Je functie: De ICT Architect rapporteert hiërarchisch aan de Manager Architecture-Development-Test of de Manager Operations Services en is lid van Group Support ICT.
De ICT Architect onderhoudt intern contact met alle afdelingen binnen Corporate ICT, en met Business Unit,- Regio-, en Stafmanagers.
De ICT Architect onderhoudt extern contact met de leveranciers van ICT oplossingen en tevens met onderzoeksbureaus en consultancy bedrijven.

Doelstelling van de functie
Het mede ontwikkelen, beheren en bewaken van de ICT architectuur, uitgaande van het ondernemingsbeleid en ter ondersteuning van de bedrijfsvoeringen.
Je profiel: Belangrijkste verantwoordelijkheden samengevat in kernactiviteiten

1. Architectuur
Formuleert en definieert (mede) de huidige architectuur en de doelarchitectuur binnen het domein van Integratie vraagstukken.
Analyseert en modelleert business processen in relatie tot de applicaties,- en infrastructuur architectuur voor een specifiek bedrijfsonderdeel en bewaakt de samenhang van deze componenten binnen de gehele de ondernemingsarchitectuur.
Formuleert beleid en richtlijnen voor het gebruik en beheer van "integratie en service architecturen"
Geeft met presentaties inzicht in gekozen uitgangspunten, te maken keuzes, en consequenties inclusief de kostenaspecten
Is in staat om die architectuur helder te kunnen uitleggen aan een breed publiek.
Is verantwoordelijk voor het verder opzetten van het common data model. Creëert draagvlak voor het CDM met name door daarover veelvuldig te communiceren en beheert applicaties naar CDM (XSLT)

2. Analyse
Geeft aan welke performance-eisen worden gesteld aan de elementen van de architectuur.
Verricht vooronderzoek / haalbaarheidsstudies / impactanalyses / investeringsanalyses (benodigde assets) voor het aangeven van consequenties van vernieuwingen of beoordeelt deze.
Zoekt integratie mogelijkheden en voorstellen en zorgt na goedkeuring voor verdere begeleiding en/of doorvoer.
Is mede verantwoordelijk voor het up to date houden van de registratie van het applicatie landschap en moet daaruit verbetervoorstellen kunnen opstellen

3. Ontwikkeling en roadmap

Ondersteunt en bewaakt lopende en toekomstige projecten met een integratiebehoefte: stelt Project Start Architectuur, bewaakt "Enterprise Application Integration" kaders en richtlijnen.

Stelt (mede) de roadmap op om te komen tot de doelarchitectuur ten behoeve van de ontwikkeling of aanpassing van business processen, informatiesystemen, applicaties, databases, technische infrastructuur.
Toetst projectvoorstellen en voorgestelde oplossingsrichtingen vanuit de ICT organisatie/ klant aan de vastgestelde doelarchitectuur en roadmap. Beheert alle wijzigingen die doorgevoerd worden in de roadmap.

4. Advies
Levert vakinhoudelijke en procesmatige expertise teneinde de ICT oplossingen optimaal af te stemmen op de processen bij de klant en de gewenste managementinformatie.
Geeft op operationeel en tactisch niveau (managementniveau) gevraagd en ongevraagd actief advies rondom alle onderwerpen binnen het domein.

5. Rapportage en overleg
- Levert rapportages en management informatie aan de Manager Architecture-Development-Test
- Oriënteert zich op ontwikkelingen in de markt, de technologie en de organisatie.
- Participeert op basis van expertise in multidisciplinaire teams.
- Is gericht op effectieve samenwerking met anderen binnen de organisatie.

Kennis en ervaring

Kennis van ERP-systemen, EAI/SOA-systemen, Business Intelligence en e-Business systemen en van de onderliggende concepten.
Kennis van (ontwikkelingen in) de business-portfolio en de relevante applicaties uit het aandachtsgebied, van de ICT-markt en ontwikkelingen / trends.
Kennis van modellen, hulpmiddelen en conventies m.b.t. architectuurontwikkeling
Expertise in messaging en webservices "patterns"
Kennis van relevante standaards en definities, van gestructureerde specificatie-technieken en van gestructureerde beheer-technieken.
Grondige ervaring op het gebied van informatie analyse.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Belgien

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

Anankei