Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Deployment Technician - Implementation Supervisor - 2G/3G/4G

Eingestellt von Project People Ltd.

Projektbeschreibung

DEPLOYMENT TECHNICIAN/IMPLEMENTATION SUPERVISOR - TELECOMMUNICATION - BRATISLAVA OR KOSICE

HLAVNY ROZSAH ZODPOVEDNOSTI:

Koordinacia projektu vystavby vo faze projektovej pripravy vonkajsich a vnutornych prac

* Kompletizacia projektovych podkladov a ich vymena s dodavatefmi prac vo faze projektovej pripravy.
* Detailne oboznamenie sa s prislusnou geografickou lokalitou definovanou v prislusnom projekte a detailne oboznamenie sa so skladbou a rozsahom projektu.
* Posudenie optimalnosti rieseni navrhovanych dodavatelmi vonkajsich a vnutornych prac.
* Navrh technickeho riesenia pre vystavbu zakladnovych stanic 2G, 3G, 4G

KOORDINACIA PROJEKTU VO FAZE REALIZACIE PRAC
* Kontrola vyvoja prac v terene a priebezne sledovanie postupu vystavby v sulade s harmonogramom.
* Koordinacia medzi dodavatelmi vnutornych instalacii a vonkajsich prac vratane kontroly kvality a reportingu.
* Priprava podkladov pre pripokladky, riesenie protokolov o pripokladkach inych subjektov v prislusnom rozsahu.
* Definovanie materialovych potrieb pre zabezpecenie vystavby a priprava rezervacii materialu pre dodavatefov na zaklade rozsahu zadania projektu
* Komplexne sledovanie obehu prislusnych materialovych poloziek medzi skladom a dodavatefom.
* Zodpovednost' za prevzatie prac na zaklade instalacnej akceptacie a odovzdavacieho protokolu spracovaneho dodavatefom.

Koordinacia a kontrola stavebnych dozorov a technikov pridelenych k projektom pevnych sieti
* Koordinacia cinnosti stavebnych dozorov pri kontrole dodavatera prac v prislusnom regione.
* Koordinacia cinnosti technikov v prislusnom regione.
* Pravidelne reportovanie stavu vsetkych vlastnych pridelenych projektov aj projektov pridelenych ostatnym technikom v prislusnom regione projetovemu managerovi a produkcnemu managerovi

Jazykove znalosti:

Anglicky - stupen intermediate

Prax:
2 roky prax v procese vystavby el. komunikacnych sieti
1 rok prax s koordinaciou externych a internych dodavatefov.

If you are interested get in touch with Mila by emailing CV to (see below) or calling

Project People Ltd is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Slowakei

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  Sonstiges

Project People Ltd.