Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Business Analyst Medior

Eingestellt von Anankei

Projektbeschreibung

Doel en omschrijving van de opdracht
° De business analyst reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT.
° Het eindresultaat dat de business analist aflevert is een plan van aanpak om de gewenste situatie te bereiken. De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat
gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie.
° Bovendien zijn deze oplossingen kostenefficiënt en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen, waarbij steeds gezocht wordt naar meerwaarde en synergie
bij de aanwending van deze middelen.
° Bevragen van klant(en), zowel opdrachtgever(s) als eindgebruiker(s), en evt. andere betrokkenen i.v.m. gewenste verbetertrajecten.
° Documenteren van de eisenanalyse aan de hand van gangbare methodieken (bvb. UML use case diagrammen).
° Documenteren van bedrijfsprocessen a.h.v. gangbare methodieken (bvb. Processflows).
° In samenspraak met de betrokken klant(en), zowel opdrachtgever(s) als eindgebruiker(s), de betrokken competentiegroepen en evt. derde partijen:
definitie en invulling van de resp. mijlpalen en activiteiten in het implementatiedossier.
° Klankbordfunctie en inhoudelijk advies i.v.m. uitvoering implementatieplan vanuit de geleverde bijdrage in voorstudiedossier en vanuit de kennis en ervaring
met het specifieke expertisedomein.
° Zorgen voor opname gangbare activiteiten m.b.t. business analyse activiteiten in het voorstudie- en implementatiedossier.
° Zorgen voor opname gangbare opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. business analyse activiteiten in het eindrapport.
° Zorgen voor voortgangsrapportering m.b.t. business analyse activiteiten aan de projectleider of klantcoördinator (cf. statusrapportering)

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Antwerpen, Belgien

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  Sonstiges

Anankei

use Date;