Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Applicatiebeheerder

Eingestellt von Gemeente Harderwijk

Projektbeschreibung

APPLICATIEBEHEERDER

32 UREN PER WEEK

TIJDELIJK VOOR TWEE JAAR (TER ONDERSTEUNING VAN DE HUIDIGE APPLICATIEBEHEERDER

De organisatie
Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een 'kleinere', flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. In 2013 is een traject van organisatieontwikkeling gestart. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de verbetervoorstellen om de organisatie aan te passen aan de gewenste situatie. Een organisatie die samenwerkt met de samenleving en toekomstbestendig is. De invulling van de visie op organisatieontwikkeling is uitgewerkt in een strategie, op basis van de vragen: wat willen we bereiken?, Wat vraagt dat van de organisatie? en Wat vraagt dat van het bestuur? Vier thema's staan daarbij centraal:

- Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.
- We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.
- We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.
- We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de 'andere manier' en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.

De organisatie bestaat uit 3 domeinen (Bestuur
- Dat hij/zij ambitieus en leergierig is;
- Een zelfstandige, doelmatige en op resultaatgerichte instelling;
- Een instelling die zich o.a. laat kenmerken door liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten
- Dat hij/zij in staat is kansen te signaleren en hiermee aan de gang gaat;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden
De functie van Applicatiebeheerder ( medewerker I&D C ) is gewaardeerd in schaal 7 uitloopniveau 8 met een minimum salaris van € 1.982,- en maximaal € 3.280,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. In verband met de tijdelijkheid wordt een aanstelling via payroll constructie aangeboden.

Informatie
Informatie wordt verstrekt door Mark Lakeman, applicatiebeheerder, telefoonnummer .

De sollicitatieprocedure
Jouw sollicitatie is onder vermelding van vacaturenummer H 16-13 welkom tot en met 22 augustus 2016 bij de gemeente Harderwijk, t.a.v. team HRM via de solliciteerbutton.
De 1e en 2e ronde gesprekken staan gepland op maandag 5 september en donderdag 8 september 2016.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

_Trefwoorden: Vacature Applicatiebeheerder Harderwijk, Vacature Gelderland, IT, ICT, Overheid, Applicatie Beheer._

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Harderwijk, Niederlande

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  Sonstiges

Gemeente Harderwijk