Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

Analityk Calypso

Eingestellt von Templeton and Partners

Projektbeschreibung

Mi dzynarodowy bank z siedzib w Warszawie poszukuje Analityków Calypso.
Analityk Calypso musi by w stanie dzia a jako Starszy konsultant i dobrze rozumie wszystkie procesy i procedury od Front Office do Back Office .

Aby si o ubiega o rol Analityka Calypso kandydat musi mie:

Do wiadczenie w pracy z procesami i przep ywem kapita owym w ramach obrotu instrumentami pochodnymi

Do wiadczenie w gromadzeniu wymaga na podstawie One-2-One lub w grupach

Do wiadczenie jako Analityk Biznesowy Calypso w banku inwestycycjnym w co najmniej jednej z ostatnich ról 

Umiej tno projektowania funkcjonalnego specyfikacji z Calypso we wszystkich kluczowych obszarach organizacji

Bardzo dobra znajomo kapita owych instrumentów pochodnych (Equity Derivatives) ( w szczególno ci; Exotic i pozagie dowych opcji przep ywu OTC, exchange traded options, warrants, swaps, CFDs)

Znajomo operacji front-to-back

5 + lat do wiadczenia w pracy z podobnymi rozwi zaniami.

Praktyczne do wiadczenie w pracy w biurze we front offisie (sell or buy side)

Ta rola jest w ofercie na podstawie 6 miesi cznej umowy i b dzie oferowana z wysok stop kontraktu dla obowi zku.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Warsaw, Polen

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  6 Miesiace

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

 • Kategorie:

  Sonstiges

Templeton and Partners

use Date;