Dieses Jobangebot ist archiviert und steht nicht mehr zur Verfügung.
Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.

ABAP Developer (Must Speak Fluent Dutch) 1 YEAR Contract - Belgium

Eingestellt von Templeton and Partners

Gesuchte Skills: Abap, Sap, Consultants

Projektbeschreibung

FUNCTION

SR ABAP DEVELOPER

START DATE

NOVEMBER 2015

END DATE

NOV 2016 (12 MONTHS)

LANGUAGES

NETHERLANDS/DUTCH/FLEMISH

LOCATION

HASSELT - SOMETIMES BRUSSELS

DEADLINE

27/10/2015 - 10.00U

JOBDESCRIPTION

ABAP DEVELOPERS

SAP team - ABAP developer

Het SAP team is verantwoordelijk voor alle aanpassingen die er dienen te gebeuren in het SAP Back End systeem. Dit omhelst het implementeren van het installatiebeheer (structuring), klassieke metering, integratie met de installatie en de onderhoudsprocessen, beheer van klanten in het kader van sociale openbare dienstverlening en rapportering.

Wij wensen dit team te versterken met 2 ABAP developers, een meer ervaren persoon en een junior persoon.

SENIOR ABAP DEVELOPER

Om bovenstaande activiteiten succesvol te kunnen uitvoeren, moet de ABAP developer over volgende kennis en ervaring beschikken:

- Kennis van SOA services;
- kennis en ervaring in SAP/ISU
- kunnen Service Object Oriented programmeren
- kennis en ervaring in SAP/CRM en SAP/PM is een grote pluspunt;
- kennis omtrent Atrias/MIG 6/MIG DGO is een pluspunt;

Deze personen zullen rapporteren aan de SAP-teamlead binnen het project.

Opstart van de verschillende profielen:

- Senior ABAP Developer: begin November (opstart is bespreekbaar)

WE VERWACHTEN EEN ZO SPOEDIG MOGELIJKE OPSTART VAN DE SENIOR ABAP DEVELOPER.

We verwachten een zo spoedig mogelijke opstart van de consultants voor een periode van 12 maanden. In totaal voorzien wij 400 mandagen, verdeeld over de beide profielen. Het is mogelijk dat de opdracht nog eens verlengd kan worden, dit is afhankelijk van de planning van het project.

Deze aantallen en periodes zijn dus indicatief en mogelijks aanpasbaar.

HIGH LEVEL PLANNING

De ganse duur van het project is tot 1/6/2017, inclusief nazorg.

- Analyse en design fase : tot augustus 2015 (voor bepaalde processen zal deze periode nog uitgebreid worden)
- Bouw fase + unit testing : November 2014 - November 2015 (voor bepaalde processen zal deze periode nog uitgebreid worden)
- Start Back End integratie : oktober 2015 - maart 2016 (voor bepaalde processen zal deze periode nog uitgebreid worden)
- Start integratietesten DGO-Atrias : December 2016 - mei 2017
- Start markt integratietesten : juni 2017 - oktober 2017
- Transitie: November 2016 - December 2017
- Go Live: 1/1/2018
- Nazorg : tot 30/6/2018

PLAATS EN TIJDSTIP VAN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Prestaties worden ten minste verricht binnen de stamtijden van 09.00 tot 16.00u, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. De meeste prestaties worden gepresteerd in Hasselt en in beperkte mate in Brussel.//////heeft ook vestigingen in Hoboken Torhout en Lubbeek. Op dit moment is het niet voorzien dat hier prestaties zullen plaatsvinden, maar dit is niet uitgesloten.

DE DUUR VAN EEN WERKDAG BEDRAAGT 8 UUR, WAARBIJ DE PAUZE NIET INGEREKEND WORDT. De begin - en eindtijd van de prestatie is overeen te komen met de leidinggevende binnen//////maar de hierboven vermelde stamtijden dienen gerespecteerd te worden. Overuren en weekendprestaties kunnen enkel worden gefactureerd op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever.

De uren die door de externe dienstverlener worden gepresteerd, dienen door deze laatste per dag bijgehouden te worden in een overzicht. Dit dient maandelijks voorgelegd te worden aan de///////verantwoordelijke die het project, waarvoor de externe raadgever wordt ingezet, begeleidt.

SR ABAP DEVELOPER

ENGLISH TRANSLATION

START DATE

NOVEMBER 2015

END DATE

NOVEMBER 2016 (12 MONTHS)

LANGUAGES

NETHERLANDS/DUTCH/FLEMISH

LOCATION

HASSELT - SOMETIMES BRUSSELS

DEADLINE

27/10/2015 - 10.00 H

JOB DESCRIPTION

ABAP DEVELOPERS

SAP ABAP developer team - The juice team is responsible for all the adjustments that must be made in the SAP Back End system. This includes implementing the plant management (structuring), classical metering, integration with the installation and maintenance processes, management of customers in the framework of social public services and reporting.

We wish this team with 2 ABAP developers, a more experienced person and a junior person.

RT-UP OF THE SENIOR ABAP DEVELOPER.

We expect the earliest possible start-up of the consultants for a period of 12 months. We provide a total of 400 man-days, divided between both profiles. It is possible that the command can be extended once again, this depends on the planning of the project.

These numbers and periods are indicative and may be customizable.

HIGH LEVEL PLANNING

The whole duration of the project is to 1/6/2017, including aftercare.

-Analysis and design phase: until August 2015 (for certain processes will be extended this period)
-Construction phase + unit testing: November 2014 - November 2015 (for certain processes will be extended this period)
-Start Back End integration: October 2015 - March 2016 (for certain processes will be extended this period)
-Start integration testing DGO-Atrias: December 2016-may 2017
-Start market integration testing: June 2017 - October 2017
-Transition: November 2016-December 2017
-Go Live: 1/1/2000
-Aftercare: up to 30/6/2018

PLACE AND TIME OF THE EXECUTION OF THE COMMAND

Performance is carried out within the tribe at least hours of 09.00 to 16.00, Monday to Friday, excluding public holidays. Most performances are performed in Hasselt and to a limited extent in Brussels. also has branches in Hoboken Torhout and Lubbeek. At present it is not foreseen that performance will take place here, but this is not excluded.

Projektdetails

 • Einsatzort:

  Hasselt, Belgien

 • Projektbeginn:

  asap

 • Projektdauer:

  Keine Angabe

 • Vertragsart:

  Contract

 • Berufserfahrung:

  Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

Templeton and Partners

use Date;